UAB „Vinapack“

Sėkmingai besiplečiantis kiaušinių dėklų iš plaušienos gamintoja Lietuvoje

KONTAKTAI

Apie mus

UAB „Vinapack“  besiplečianti gaminių iš popieriaus plaušienos gamintoja Lietuvoje. Plaušiena yra gaminama iš makulatūros (popieriaus, kartono, laikraščių ir kt.).

UAB „Vinapack“ atsižvelgia į aplinkos apsaugos aspektus, t.y. plaušieną gamina ne iš medienos drožlių, o perdirbdama makulatūrą. Tiek pats gaminys, tiek jo gamybos procesas prisideda prie tvaraus ir darnaus vystymosi principų įgyvendinimo.

Kiaušinių dėklai ir dėžutės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų ir priskirtų harmonizuotų Europos Sąjungos standartų atitinkamus reikalavimus.

Gaminamą produkciją nuolat tiriame laboratorijose, norėdami įsitikinti ar produktas yra tinkamas liestis su maistu, taip pat ar atitinka pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymui nustatytus reikalavimus.

Įmonė turi pasitvirtinusi įmonės standartą ĮST 302977909-1:2015, kuriuo vadovaujantis kiaušinių dėžutės ir dėklai gaminami išskirtinai stiprūs, patvarūs.

_________________________________________________________________________________

UAB „Vinapack“ įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (Europos regioninės plėtros fondas) bendrai finansuojamą projektą „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas UAB „Vinapack“ (Nr. 04.2.1.-LVPA-K-836-01-0006).

Projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, kartu didinant energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Projekto tikslas bus pasiektas įgyvendinant numatomą uždavinį: rekonstruoti esamą įmonės apsirūpinimo šiluma sistemą.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma rekonstruoti apsirūpinimo šilumos energija sistemą, įrengiant biokuro karšto oro generatorių, naudojantį atsinaujinančius energijos išteklius.

Įgyvendinus projektą:

  • bus sumažinta UAB Vinapack produkcijos savikainos priklausomybė nuo į Lietuvos Respubliką importuojamo iškastinio kuro;
  • bus sumažinta UAB Vinapack gaminamos produkcijos savikaina ir padidintas įmonės konkurencinis pranašumas;
  • bus sumažinta aplinkos tarša į atmosferą neišmetant 2 566 tonos CO2 per metus iš iškastinio SND kuro;
  • bus padidintas vietinio atsinaujinančio kuro poreikis t.y. 14 644 MWh/m arba 162 490 € be PVM/m – taip skatinant Lietuvos Respublikos BVP augimą;
  • bus prisidėta prie Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų energetikos sektoriuje, didinant AEI vartojimą šilumos gamyboje.

Projekto biudžetas: 648.700,00 EUR

Projekto trukmė: 11 mėnesių.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto “Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 “Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+”.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

_______________________________________________________________________________________


UAB „Vinapack“ įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (Europos regioninės plėtros fondas) bendrai finansuojamą projektą „UAB „Vinapack“ naujų rinkų paieška ir esamų plėtra“ (Nr. 03.2.1.-LVPA-K-801-02-Naujos galimybės LT).

Projekto tikslas – padidinti UAB „Vinapack“ eksportą plėtojant veiklą naujose ir esamose užsienio rinkose. Projekto tikslas bus pasiektas įgyvendinant numatomą uždavinį: didinti UAB „Vinapack“ produkcijos žinomumą tikslinėse rinkose.

Projekto įgyvendinimo metu buvus sudalyvauta tarptautinėse parodose: „PAKFOOD“ ir „WARSAW PACK“.
Įgyvendinus projektą: numatoma tolimesnė veiklos plėtra tikslinėse rinkose siekiant maksimalių produkcijos eksporto rezultatų. Projekto metu bus dalyvaujama vienose didžiausių ir populiariausių maisto pramonės ir pakuočių gamintojų parodų, kuriose apsilankys potencialūs verslo partneriai ne tik iš tikslinių, bet ir iš kitų Europos bei pasaulio šakų, todėl tikėtina, kad bus užmegzti bendradarbiavimo ryšiai ne tik su tikslinių rinkų atstovais, bet ir su kitais verslo partneriais. Pasibaigus projektui užmegzti kontaktai bus aktyvinami bei bus ieškoma kontaktų kitose Europos bei pasaulio šalyse siekiant užtikrinti tolygų eksporto apimčių augimą ir įmonės pozicijų stiprinimą.

Projekto biudžetas: 90 000,00 EUR
Projekto trukmė: 28 mėnesiai.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą „UAB „Vinapack“ naujų rinkų paieška ir esamų plėtra“ (Nr. 03.2.1.-LVPA-K-801-02-Naujos galimybės LT).
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

_____________________________________________________________________________________

UAB “Vinapack” netechnologinių ekoinovacijų diegimas (Nr. 03.3.2-LVPA-K-832-03-0022).

Projekto tikslas – sumažinti įmonės sukeliamą poveikį aplinkai tuo pačiu padidinant įmonės produktyvumą ir efektyvumą, siekiant sutaupyti žaliavų ir energijos, taip pat pagerinti įmonės įvaizdį.

Projekto metu bus vykdomos trys pagrindinės veiklos:

  1. Atliekamas gamybos – technologinis auditas;
  2. Diegiama ir sertifikuojama aplinkos apsaugos vadybos pagal tarptautinio standarto ISO 14001 reikalavimus;
  3. Atliekamas pagrindinių įmonės gaminamų gaminių ekologinis projektavimas per visą jų gyvavimo ciklą.

Projekto trukmė: 15 mėn.

Projekto vertė: 88500 EUR

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą „UAB „Vinapack“ netechnologinių ekoinovacijų diegimas” (Nr. 03.3.2-LVPA-K-832-03-0022).
Projektas finansuojamas iš Europos regioninio plėtros fondo.

Komanda

UAB VINAPACK yra subūrusi specialistų komandą, turinčią 40 metų patirtį popieriaus apdirbimo pramonėje.
Šiuo metu mūsų įmonėje dirba apie 50 darbuotojų.

Produktai

Šiuo metu gaminame Unixtray kiaušinių dėklus, skirtus 30-ties kiaušinių pakavimui, uždarus kiaušinių dėklus E3810 ir VINA10, skirti 10-ies kiaušinių pakavimui bei dėžutes vaisiams ir daržovėms.

Dėžutės vaisiams ir daržovėms

Išmatavimai – 280 x 180 x 70 mm
Dėžutės svoris – 45-50 g
Galimos dėžutės spalvos:  pilka, geltona, ruda, juoda (pagal užsakovo pageidavimą, galimi ir kiti spalvų variantai)
Spaudos galimybės – nėra

Dėžutės vaisiams ir daržovėms su Topseal technologija

Išmatavimai – 280 x 180 x 70 mm
Dėžutės svoris – 45-50 g
Galimos dėžutės spalvos:  pilka, geltona, ruda, juoda (pagal užsakovo pageidavimą, galimi ir kiti spalvų variantai)
Spaudos galimybės – nėra

Mažosios dėžutės uogoms VINA 5001 L

Išmatavimai – 114 x 185 x 60 mm
Galimos dėžutės spalvos:  pilka, geltona, ruda (pagal užsakovo pageidavimą, galimi ir kiti spalvų variantai)
Spaudos galimybės – nėra

Mažosios dėžutės uogoms VINA 3002 L

Išmatavimai – 110 x 180 x 53 mm
Galimos dėžutės spalvos:  pilka, geltona, ruda (pagal užsakovo pageidavimą, galimi ir kiti spalvų variantai)
Spaudos galimybės – nėra

Inkstų tipo dėžutė medicininėms reikmėms

Išmatavimai – 250 x 150 x 40 mm
Galimos dėžutės spalvos:  pilka (pagal užsakovo pageidavimą, galimi ir kiti spalvų variantai)
Spaudos galimybės – nėra

KIAUŠINIŲ DĖKLAS E3810

Kiaušinių kiekis – 10 vnt
Kiaušinių dydžio klasė – S, M, L
Kiaušinių svorio kategorija – 45-73 g
Išmatavimai – 248x105x69 mm
Dėžutės svoris – 43-47 g
Galimos dėžutės spalvos: pilka, geltona, ruda, žalia, oranžinė (pagal užsakovo pageidavimą, galimi ir kiti spalvų variantai)
Spaudos galimybės:
ant dėžutės viršaus – keturios spalvos;
ant dėžutės šonų – dvi spalvos

KIAUŠINIŲ DĖKLAS VINA10

Kiaušinių kiekis – 10 vnt.
Kiaušinių dydžio klasė – S, M, L
Kiaušinių svorio kategorija – 45-73 g
Išmatavimai – 248x105x69 mm
Dėžutės svoris – 44-48 g
Galimos dėžutės spalvos: pilka, geltona, ruda, žalia, oranžinė (pagal užsakovo norą, galimi ir kiti spalvų variantai)
Spaudos galimybės:
ant dėžutės viršaus – keturios spalvos;
ant dėžutės šonų – dvi spalvos;
ant vidinės dangtelio pusės – viena spalva.
Galimas etiketavimas lipniomis etiketėmis + vienos spalvos vidinė spauda.

KIAUŠINIŲ DĖKLAS UNIXTRAYS

Kiaušinių kiekis – 30 vnt.
Kiaušinių dydžio klasė – M, L, XL
Kiaušinių svorio kategorija – 63-73 g
Išmatavimai, mm – 292x292x48
Dėklo svoris – 62-65 g
Galimos dėklo spalvos: pilka.

Projektai

2016 m. gruodžio mėn. pasirašyta sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto „UAB „Vinapack“ naujų rinkų paieška ir esamų plėtra“, kurios tikslas dalyvavimastarptautinėse parodose, kur bus užmezgami nauji ryšiai ir atnaujinami esami ryšiai su klientais tolimesniam bendradarbiavimui.

Konkurse „Pakuočių sektoriaus lyderiai 2016“ pakuočių gamintojų dalyvių kategorijoje „Inovatyvi pakuotės funkcija/koncepcija“ UAB „Vinapack“ laimėjo I vietą pakuočių perdirbimą skatinančioje inovacijos grupėje.

2015 m. įmonė įgyvendino vietinių užimtumo iniciatyvų projektą „Darbo vietų steigimas UAB „Vinapack“.

Karjera

UAB VINAPACK šiuo metu ieško naujų komandos narių – gamybos linijos operatorių. Jei pageidaujate prisijungti prie mūsų komandos, susisiekite su mumis (tel. nr. 8-607-66668, el.p. administracija@vinapack.eu).

Jūsų CV pateks į mūsų duomenų bazę ir turėdami Jūsų kompetenciją bei lūkesčius atitinkantį darbo pasiūlymą, būtinai su Jumis susisieksime.

Kontaktai

UAB VINAPACK Kauno g. 2E, LT-53395, Ežerėlis, Kauno r.

El. paštas: info@vinapack.eu

Administracija: 8-618-05555 ; info@vinapack.eu

Pardavimų vadybininkas: 8-612-02111 ; sales@vinapack.eu

Gamyba: 8-607-66668 ; gamyba1@vinapack.eu

Buhalterija: 8-687-81891 ; buhalterija@vinapack.eu

Įmonės kodas: 302977909

PVM kodas: LT 100007697517

Bankas: UAB “Medicinos bankas”

A/S Nr. LT 68 7230 0000 0646 7528