UAB „Vinapack“

Sėkmingai besiplečianti pakuotės iš popieriaus plaušienos gamintoja Lietuvoje

KONTAKTAI

Apie mus

UAB „Vinapack“  besiplečianti gaminių iš popieriaus plaušienos gamintoja Lietuvoje. Plaušiena yra gaminama iš makulatūros (popieriaus, kartono, laikraščių ir kt.).

UAB „Vinapack“ atsižvelgia į aplinkos apsaugos aspektus, t.y. plaušieną gamina ne iš medienos drožlių, o perdirbdama makulatūrą. Tiek pats gaminys, tiek jo gamybos procesas prisideda prie tvaraus ir darnaus vystymosi principų įgyvendinimo.

Kiaušinių dėklai ir dėžutės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų ir priskirtų harmonizuotų Europos Sąjungos standartų atitinkamus reikalavimus.

Gaminamą produkciją nuolat tiriame laboratorijose, norėdami įsitikinti ar produktas yra tinkamas liestis su maistu, taip pat ar atitinka pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymui nustatytus reikalavimus.

Įmonė turi pasitvirtinusi įmonės standartą ĮST 302977909-1:2015, kuriuo vadovaujantis kiaušinių dėžutės ir dėklai gaminami išskirtinai stiprūs, patvarūs.

 

Gaminiai

 

Produktai

Gaminame įvairius dėklus, kurie skirti 30-ties, 10-ties kiaušinių pakavimui, įvairaus dėžutes vaisiams ir daržovėms.

Dėžutės vaisiams ir daržovėms (1000 g)

Išmatavimai – 280 x 180 x 70 mm
Svoris – 45-50 gr. 
Galimos dėžutės spalvos:  juoda (pagal užsakovo pageidavimą, galimi ir kiti spalvų variantai)

Dėžutės vaisiams ir daržovėms (1000 g)

Išmatavimai – 280 x 180 x 70 mm
Svoris – 45-50 gr. 
Galimos dėžutės spalvos:  pilka natūrali (pagal užsakovo pageidavimą, galimi ir kiti spalvų variantai)

Mažosios dėžutės uogoms (500 g)

Išmatavimai – 114 x 185 x 60 mm
Svoris – 45-50 gr.
Galimos dėžutės spalvos:  pilka natūraliai (pagal užsakovo pageidavimą, galimi ir kiti spalvų variantai)

Mažosios grybų dėžutės (500 g)

Išmatavimai – 175 x 135 x 85 mm
Svoris – 24-26 gr.
Galimos dėžutės spalvos:  pilka natūrali (pagal užsakovo pageidavimą, galimi ir kiti spalvų variantai)

Kiaušinių dėklai 17lbs

Kiaušinių kiekis – 30 vnt.
Kiaušinių dydžio klasė – L
Kiaušinių svorio kategorija – 63-73 g
Išmatavimai, mm – 310x310x47
Dėklo svoris – 72-75 g
Galimos dėklo spalvos: pilka.

 

Kiaušinių dėklas E3810

Kiaušinių kiekis – 10 vnt
Kiaušinių dydžio klasė – S, M, L
Kiaušinių svorio kategorija – 45-73 g
Išmatavimai – 248x105x69 mm
Dėžutės svoris – 43-47 g
Galimos dėžutės spalvos: pilka, geltona, ruda, žalia, oranžinė (pagal užsakovo pageidavimą, galimi ir kiti spalvų variantai)
Spaudos galimybės:
ant dėžutės viršaus – keturios spalvos;
ant dėžutės šonų – dvi spalvos

Kiaušinių dėklai 20lbs

Kiaušinių kiekis – 30 vnt.
Kiaušinių dydžio klasė – L, XL
Kiaušinių svorio kategorija – 63-73 g
Išmatavimai, mm – 310x310x51
Dėklo svoris – 63-65 g
Galimos dėklo spalvos: pilka.

 

Kiaušinių dėklas UNIXTRAYS

Kiaušinių kiekis – 30 vnt.
Kiaušinių dydžio klasė – M, L, XL
Kiaušinių svorio kategorija – 63-73 g
Išmatavimai, mm – 292x292x48
Dėklo svoris – 62-65 g
Galimos dėklo spalvos: pilka.

Projektai

 

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „UAB „VINAPACK“ ECO-INOVACINIŲ SPRENDINIŲ DIEGIMAS“

 

2021 metų vasario mėn. UAB „Vinapack“ pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „UAB „VINAPACK“ ECO-INOVACINIŲ SPRENDINIŲ DIEGIMAS“ (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0022). Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“. 

Projekto tikslas – padidinti UAB „Vinapack“ investicijas į technologines ekoinovacijas siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Projekto metu numatoma:

1. Maisto pakuotės gamybos technologijų ir formavimo įrangos modernizavimas. Modernizavus formavimo įrangą, būtų galima gaminti mažesnes pakuočių partijas ir tai lanksčiai integruotųsi į pakuotės gamybos procesą, ypač gamybos planavimo aspektu.

2. Naudojamų kenksmingų medžiagų kiekio sumažinimas. Siekiant mažinti cheminių medžiagų patekimą į aplinką ir atitikti visus teisinius reikalavimus (sąlytis su maistu), naujų technologijų įdiegimas įmonėje leistų mažinti sunaudojamų dažų, klijų, koagulianto ir floakulianto kiekius.

3. Gaminio perdirbimas suėjus jo galiojimo terminui. Suėjus galiojimo terminui gaminys turi būti visiškai perdirbamas ir grąžinamas į būvio ciklą. Tai vienas iš įmonės tikslų, todėl jis labai svarbus tiek aplinkosaugine reikšme, tiek dėl pačios įmonės koncepcijos – kuo mažiau teršti aplinką.

 4. Mažesnis elektros energijos sunaudojimas gamybos procese. Įmonėje įrengti įrenginiai seni, o vykdant efektyvesnę gamybą naudojamos energijos kiekis turėtų ženkliai sumažėti, kadangi našesni įrengimai (kartu su elektros varikliais) leistų sumažinti šiuo metu patiriamas elektros sąnaudas. Svarbus aspektas yra broko sumažinimas – pritaikius gamybos optimizavimo principus galima sumažinti broko kiekį, kas įtakotų energijos sąnaudas tam pačiam gaminių kiekiui. Taip pat, sumažinus naudojamos žaliavos kiekį, mažesnės masės gaminiui pagaminti reikės mažiau elektros ir energijos ir šilumos (džiovinimui).

Projekto metu numatoma vykdyti technologinių ekoinovacijų diegimo veiklą.

Įgyvendinus projektą bus užtikrintas jo rezultatų tvarumas ir tęstinumas. Po projekto įgyvendinimo įmonė sėkmingai toliau vykdys veiklą, didindama gamybos apimtis, efektyviai išnaudojant naujų įrenginių pajėgumus bei galimybes taupyti gaminant didesnę vertę kuriantį produktą, įmonė galės padidinti gaminamų produktų eksportą, įgydama naujų užsakovų. Naujų klientų ratą padės plėsti numatomos didinti rinkodaros išlaidos bei mažėjanti produktų kaina taupant išteklius ir siekiant maksimalaus našumo.

Projektui tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2.150.200,00 Eur, iš kurių 967.590,00 Eur – ES struktūrinių fondų lėšos finansuojamos iš Europos regioninio plėtros fondo, o likusia suma prisidės projekto vykdytojas iš paskolos lėšų.

 Projekto veiklą planuojama užbaigti iki 2022 m. balandžio mėn. pabaigos. 

______________________________________________________________________________________________________

 

2021 metų kovo mėnesį UAB „Vinapack“ pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Vinapack“ gamybos procesų skaitmeninimas“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0077). Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto tikslas – padidinti UAB „Vinapack“ įmonės potencialą diegiant gamybos procesų skaitmeninimo priemones.

Projekto metu numatoma vykdyti šias veiklas:

       – gamybos procesų skaitmeninimo priemonių nustatymas;

       – gamybos procesų skaitmeninimo priemonių diegimas.

Projektui tinkamų finansuoti išlaidų suma – 240.000,00 Eur, iš kurių 108.750,00 Eur – ES struktūrinių fondų lėšos, finansuojamos iš Europos regioninio plėtros fondo. Likusia suma prisidės projekto vykdytojas Ū131.250,00 Eur.)

Projekto veiklas planuojama užbaigti 2022 m. gruodžio mėn.

 ________________________________________________________________________________ 

UAB „Vinapack“ 2020 metų lapkričio mėnesį su partneriu VDU pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Kartoninių dėžučių dengtų chitino pluoštais iš atsinaujinančių šaltinių prototipo vystymas, ir jų panaudojimas maisto produktų vertės didinimui“. Finansavimas skirtas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, ekspermentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Ekspermentas“. 

Projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą, kuriant novtorišką maisto laikymo technologiją, leisiančią į šiuo metu naudojamų popierinių kiaušinių laikymo dėklų  bei kitos pakuotės iš popieriaus plaušienos sudėtį įtraukti chitiną.

Projekto metu numatoma vykdyti šias veiklas:

       – moksliniai tyrimai;

       – prototipo kūrimas (ekspermentinė plėtra);

       – MTEP veiklos, reikalingos įrangos įsigijimui.

Projektui tinkamų finansuoti išlaidų suma – 419.469,85 Eur, iš kurių 275.489,83 Eur – ES struktūrinių fondų lėšos finansuojamos iš Europos regioninio plėtros fondo, o likusia suma prisidės projekto vykdytojas kartu su partneriu (143.980,02 Eur).

________________________________________________________________________________ 

 

 

UAB „Vinapack“ produktų dizainų sukūrimas Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0172

Priemonė: Dizainas LT

Projekto vertė: 48.000,00 Eur

Skirtas finansavimas: 28.200,00 Eur

Šio projekto metu planuojama sukurti 3 unikalių dizainų rinkinius:

         1. Popieriaus plaušienos dėžutės grybams (3 skirtingos formos).

         2. Popieriaus plaušienos indelis (3 skirtingų dydžių).

         3. Popieriaus plaušienos įdėklai baldų pramonei.

Dizaino sprendimas kuriamas pasitelkiant išorės dizaino kompaniją. Paslaugų teikėjas pateiks įmonei produkto maketus, eskizus ir vizualizacijas elektroniniame variante, pagal kuriuos vėliau bus pradėta masinė šių produktų gamyba.

 ________________________________________________________________________________ 

UAB „Vinapack“ įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (Europos regioninės plėtros fondas) bendrai finansuojamą projektą „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas UAB „Vinapack“ (Nr. 04.2.1.-LVPA-K-836-01-0006).

Projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, kartu didinant energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių. Projekto tikslas bus pasiektas įgyvendinant numatomą uždavinį: rekonstruoti esamą įmonės apsirūpinimo šiluma sistemą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma rekonstruoti apsirūpinimo šilumos energija sistemą, įrengiant biokuro karšto oro generatorių, naudojantį atsinaujinančius energijos išteklius.

Įgyvendinus projektą:

  • bus sumažinta UAB Vinapack produkcijos savikainos priklausomybė nuo į Lietuvos Respubliką importuojamo iškastinio kuro;
  • bus sumažinta UAB Vinapack gaminamos produkcijos savikaina ir padidintas įmonės konkurencinis pranašumas;
  • bus sumažinta aplinkos tarša į atmosferą neišmetant 2 566 tonos CO2 per metus iš iškastinio SND kuro;
  • bus padidintas vietinio atsinaujinančio kuro poreikis t.y. 14 644 MWh/m arba 162 490 € be PVM/m – taip skatinant Lietuvos Respublikos BVP augimą;
  • bus prisidėta prie Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų energetikos sektoriuje, didinant AEI vartojimą šilumos gamyboje.

Projekto biudžetas: 648.700,00 Eur

Projekto trukmė: 11 mėnesių.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto “Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 “Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+”. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

________________________________________________________________________________ 

UAB „Vinapack“ įgyvendino Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (Europos regioninės plėtros fondas) bendrai finansuojamą projektą „UAB „Vinapack“ naujų rinkų paieška ir esamų plėtra“ (Nr. 03.2.1.-LVPA-K-801-02-Naujos galimybės LT).

Projekto tikslas – padidinti UAB „Vinapack“ eksportą plėtojant veiklą naujose ir esamose užsienio rinkose. Projekto tikslas buvo pasiektas įgyvendinant numatomą uždavinį: didinti UAB „Vinapack“ produkcijos žinomumą tikslinėse rinkose. Projekto įgyvendinimo metu buvus sudalyvauta tarptautinėse parodose: „PAKFOOD“ ir „WARSAW PACK“. 

Projekto biudžetas: 90.000,00 EUR

Projekto trukmė: 28 mėnesiai. Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą „UAB „Vinapack“ naujų rinkų paieška ir esamų plėtra“ (Nr. 03.2.1.-LVPA-K-801-02-Naujos galimybės LT). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 ________________________________________________________________________________ 

UAB “Vinapack” netechnologinių ekoinovacijų diegimas (Nr. 03.3.2-LVPA-K-832-03-0022).

Projekto tikslas – sumažinti įmonės sukeliamą poveikį aplinkai tuo pačiu padidinant įmonės produktyvumą ir efektyvumą, siekiant sutaupyti žaliavų ir energijos, taip pat pagerinti įmonės įvaizdį. Projekto metu bus vykdomos trys pagrindinės veiklos:

  1. Atliekamas gamybos – technologinis auditas;
  2. Diegiama ir sertifikuojama aplinkos apsaugos vadybos pagal tarptautinio standarto ISO 14001 reikalavimus;
  3. Atliekamas pagrindinių įmonės gaminamų gaminių ekologinis projektavimas per visą jų gyvavimo ciklą.

Projekto trukmė: 15 mėn.

Projekto vertė: 88.500,00 Eur. Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą „UAB „Vinapack“ netechnologinių ekoinovacijų diegimas” (Nr. 03.3.2-LVPA-K-832-03-0022). Projektas finansuojamas iš Europos regioninio plėtros fondo.

________________________________________________________________________________   

 

2016 m. gruodžio mėn. pasirašyta sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto „UAB „Vinapack“ naujų rinkų paieška ir esamų plėtra“, kurios tikslas dalyvavimastarptautinėse parodose, kur bus užmezgami nauji ryšiai ir atnaujinami esami ryšiai su klientais tolimesniam bendradarbiavimui.

 2015 ir 2017 metais įmonė įgyvendino vietinių užimtumo iniciatyvų projektus „Darbo vietų steigimas UAB „Vinapack““.

 

Karjera

UAB VINAPACK šiuo metu ieško naujų komandos narių – gamybos linijos operatorių. Jei pageidaujate prisijungti prie mūsų komandos, susisiekite su mumis (tel. nr. 8-607-66668, el.p. administracija@vinapack.eu).

Jūsų CV pateks į mūsų duomenų bazę ir turėdami Jūsų kompetenciją bei lūkesčius atitinkantį darbo pasiūlymą, būtinai su Jumis susisieksime.

Kontaktai

UAB VINAPACK Kauno g. 2E, LT-53395, Ežerėlis, Kauno r.

El. paštas: info@vinapack.eu

Administracija: 8-618-05555 ; info@vinapack.eu

Pardavimų vadybininkas: 8-612-02111 ; sales@vinapack.eu

Gamyba: 8-607-66668 ; gamyba1@vinapack.eu

Buhalterija: 8-687-81891 ; buhalterija@vinapack.eu

Įmonės kodas: 302977909

PVM kodas: LT 100007697517

Bankas: UAB “Medicinos bankas”

A/S Nr. LT 68 7230 0000 0646 7528


Fatal error: Uncaught exception 'wfWAFStorageFileException' with message 'Unable to verify temporary file contents for atomic writing.' in /home/vinapack/domains/vinapack.lt/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:52 Stack trace: #0 /home/vinapack/domains/vinapack.lt/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/vinapack/...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/vinapack/domains/vinapack.lt/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 52